Kommentar til Cappelens kommentar

april 20, 2010

Synes som oftest Anders Cappelen begår interessant kommentarer om PR-faget. Til tider synes jeg han bruker begrepet PR litt unyansert, eksempelvis boktittelen God PR – Norsk Markeds-PR litt merkelig slik jeg oppfatter dette faget.

Kommentaren hans på E24 i dag var bra, men synes han igjen har et overforbruk når han omtaler PR-faget. Et par ting:

1) PR er ikke det samme som hvordan man håndterer mediene. Dette er en grunnleggende misforståelse, og Cappelen bør som innsiktsfull kommentator ikke bidra til misforståelser på denmåten han gjør i dag. Dette avsnittet er ment å oppklare, men i realiteten bekrefter Cappelen misforståelsen:

«Når PR som fag har et negativt rykte i Norge, er årsaken først og fremst at journalister ofte og gjerne betegner PR-folk som «informasjonshindre», «manipulatorer» og «PR-agenter». Med bakgrunn i både journalistikk og PR, er det denne kommentators mening at disse beskyldningene er urettferdige og i det store og hele feil . Grunnen er at det ville være elendig PR-arbeid å prøve å manipulere journalister, være informasjonhinder og holde tilbake informasjon som samfunnet har en legitim interesse av at skal bli kjent. Dette er jo dømt til å skade forholdet til nøkkeljournalister, og ikke minst påføre virksomheten og dens lederes omdømme alvorlig skade.»

Selv om dette kanskje ikke er feil noe sted bidrar han på ingen måte til noe som helst rent faglig. Synes nå jeg…

2) Noen ting er også bare galt i dagens kommentar, eksempelvis «Oppsiden er stor for å bruke PR som virkemiddel i en virksomhets markedsføring (også kalt omdømmebygging).»

Nei – PR som virkemiddel i en virksomhets markedsføring kalles ikke omdømmebygging. Det kan være en del av en virksomhets omdømmebygging, men det er ikke det samme. Jeg føler meg sikker på at Anders er enig i dette. Egentlig.

3) I siste avsnitt begås feilen igjen. Det skapes inntrykk av at PR er det samme som å arbeid med media. Det er det ikke.

PR er, for de av mine lesere som ikke vet det, en forkortelse for Public Relations. Du skal være ganske dårlig i engelsk for å ikke forstå at det dreier seg om en bred tilnærming til folk rundt deg. Hvordan skape relasjoner til din omverden.

Det ironiske med pressens dekning av dette faget er at forrige gang det ble omtalt i stor skala var det Bjarne Håkon Hansens PR-jobb det dreide seg om. Det fremsto da som klokkeklart at PR – det dreide seg om hvordan bevege makt, eller påvirke politikere om du vil.

Når det gjelder kommentarens egentlige tema, Forsvarets håndtering av pressen, leverer Cappelen. Nær sagt som vanlig. Jeg blir nesten sinna over at en kommunikasjonsavdeling kan være så uproffe. De ødelegger veldig mye for oss som har havnet inn i dette fagområdet.

Men begrepsbruken hans er jeg altså ikke like imponert over.


Skrivefeil i Veien?

april 13, 2010

Har akkurat lest ferdig Veien av Cormac McCarthy. Fantastisk bok. Deprimerende, men fantastisk. Ikke noe for sarte sjeler.

Selv om boka gjorde inntrykk er det en skrivefeil i overesettelsens første setning som har opptatt diskusjonene om boka i etterkant. Og det fortjener den ikke. Så om vi kunne fått en avklaring ville jeg blitt lykkelig. Hva tror du?

Den engelske originalen:
When he woke in the woods in the dark and the cold of the night he’d reach out to touch the child sleeping beside him.

Den norske oversettelsen:
Når han våknet i skogen og nattekulden løftet han armen for å kjenne på barnet som sov ved siden av ham.

Ettersom det dreier seg om en situasjon i skogen hvor han våkner og rekker hånden etter sin sønn synes jeg det burde vært «da». Den gang da, hver gang når osv.

Men – han bruker «når». Altså som om det er noe han gjør gjentatt ganger, selv om setningen henviser til konkret hendelse. Eller er det egentlig en konkret hendelse? Kanskje viser han til at det han gjør med armen er noe han gjør hver natt/morgen? Eller er det kanskje oversetterens hensikt å spille på at det kan være begge deler? Forøvrig burde det vært et komma både i den engelske og den norske versjonen. Eller?

Jeg vet hva jeg tror selv, men inntil videre er jeg mest opptatt av å høre hva dere mener.