Helhet, pressemeldinger og sosiale medier

juli 12, 2010

Steinar J. Olsen kan i dag fortelle at Stormberg ikke kommer til å sende ut flere pressemeldinger. Han understreker både på Twitter og i kommentar på egen bloggpost at det ikke dreier seg om å kutte kontakt med redaksjoner. (For ordens skyld Steinar – de av oss som har fulgt deg de siste årene skjønte veldig godt at du fremdeles vil være i kontakt med norske redaksjoner).

Jeg tror Olsen gjør en tabbe. Ikke det at jeg er så glad i pressemeldinger, men de kan nå ha sin misjon enkelte ganger. Andre ganger kan det være lurt å bruke direkte kontakt med en journalist man tidligere har kommunisert med, mens  en nettsak på egne nettsider er aldridumt. Noen ganger kan en liten annonse på facebook være en ide, mens det andre ganger kan være klokt å henvende seg til andre organisasjoner for å satse på videreformidling. Som oftest er det uansett lurt å ha en plan for hvordan kommunikasjonen skal ut til de målgruppene man måtte ha.

Det finnes også mange måter å bruke pressemeldinger på. Hvis de kun forstås som å sende ut et dokument til alle, eller utvalgte redaksjoner kan jeg nesten ha forståelse for Olsens behov for å droppe utsendingene. Men min erfaring er at pressemeldinger kan brukes litt annerledes enn bare ren utsending. Når man oppsøker en journalist får man eksempelvis forespørsel om å sende noe skriftlig. Da bør man ha skrevet en pressemelding på forhånd, og fortelle den aktuelle redaksjonen at «Denne pressemeldingen skal vi i utgangspunktet sende på …, men her har dere den på forhånd». Hvis NTB skulle ta den generelle tilnærmingen man måtte ha med pressemeldingen, kan det også lages flere pressemeldinger med mer spesifikke tilnærminger. Noen passer kanskje for bistandsrelaterte medier, mens andre passer for Båtnytt.

Det er imidlertid viktig å alltid spille med åpne kort.

Et annet poeng er at ganske mange redaksjoner trykker pressemeldingene i sin helhet, mye på grunn av ressursmangler. En bloggpost fra Steinar må nok bearbeides noe mer…

Noe annet Olsen kunne gjort er å etablere et såkalt Newsroom, a la det Electrolux har. Det ville kanskje vært mer i Olsens ånd.

Men det viktigste av alt er å innse at helhetlig kommunikasjon er den beste strategi. Ulike former for plattformer, kanaler og virkemidler på riktig tidspunkt skaper de beste resultatene. Mulig at Olsen opplever at dette kan gå godt nå, men hva når mediene blir lei av gode Olsen? Det kommer til å skje en gang, og da er det kanskje dumt å allerede nå love at Stormberg ikke kommer til å snede pressemeldinger? Eller hva når det oppstår en liten krise? Olsen forutser at det aldri vil bli behov for pressemeldinger. Hva hvis det plutselig skulle komme frem noe ugunstig om produksjonen av en stilongs? Det er ikke sikkert at det hjelper med sosiale medier.

Sosiale medier er organiske i sin natur. Man har ikke kontroll på de forholdene som ligger utenfor en selv. Det er det som gjør sosiale medier så fantastiske. Det er også årsaken til at man i sin kommunikasjon kanskje bør satse på kommunikasjon på andre måter også. Pressemeldinger er en av disse.