Rosa omdømme

november 9, 2010

Det nærmer seg cupfinale. Follo spiller i hvitt og lyseblått. Ikke rosa. Dette har avstedkommet debatter utover sportsredaksjonene. «Rigid forbund», sies det. NFF får så hatten passer, og omtales jevnlig som NøFF på nettet. Det er etablert en Facebook-gruppe som heter «Vi som ønsker at Follo FK skal spille i rosa drakter under Cupfinalen 2010». Igjen får omdømmet til toppnivået i norsk fotball seg en smell.  Er det fortjent?

Jeg er ikke helt sikker. For faktum er at regelverket er klokkeklart – laget skal spille i sine ordinære drakter. Så sier altså mange, inkludert Matta Mathisen, at de skulle ønske Follo FK fikk lov. Og her er jeg enig. Jeg skulle ønske de fikk lov. Det som hindrer dem er altså de reglene norske klubber selv har mulighet til å endre. Jeg forventer at opptil flere klubber foreslår å endre regelverket på fotballtinget. Eller sørger for at fotballtinget sender forslag videre til de som bestemmer. Er ikke helt sikker på hvordan det fungerer. Uansett er det de som forvalter reglene som har sagt nei. Saken er ikke anket videre til styre og stell, såvidt jeg har forstått. Follo FK godtok uten å ta saken videre. Dermed er et ingen sak.

Men la nå denne saken ligge et lite øyblikk. La oss heller, i kommunikasjonsfaglig ånd, diskutere hvordan dette påvirker fotballfolkets omdømme. Slik jeg ser det blir altså NFF oppfattet som rigide fordi de følger regelverket som norsk fotball har kommet frem til i fellesskap. Det får meg til å tenke at NFF kanskje har skapt inntrykk av at de ikke er rigide. Snarere tvert i mot. At de hele tiden skal være åpne for diskusjon. Snakke med sin omverden av forståsegpåere, meningsbærere, interessenter, kommentatorer og ikke minst supportere. Lytte. Og endre adferd når de hører gode argumenter. Sannheten er, og skal være, en annen. Styret i Norsk toppfotball, styret i NFF, sekretariatet i NFF – ja til og med lederne av norske supportere er satt til å forvalte regler som et organ over dem har bestemt. Til å passe på at ting skjer på den rette måten. Etter intensjonen.

Jeg kan ha forståelse for at noen mener at man bør gå utenom regelverket i dette tilfelle. Ærlig talt. Det dreier seg om kreftsaken. Den bør i seg selv innebære at man går utenom regelverket – bør den ikke? Få saker i det norske samfunnet er så viktig og riktig å støtte som denne.

Spørsmålet er hva som skjer neste gang noen vil spille med andre drakter enn de reglene tillater. Når det dreier seg om en sak som er nesten like «bra». Kanskje Flyktninghjelpen. At VIF – som selvfølgelig kommer til finalen til neste år – ønsker å spille i orange. Ville jo vært på sin plass å godta det – VIF har jo hatt et samarbeid med dem i flere år (fakta). Og kanskje RBK ønsker å spille mot VIF i Rødt? Det er jo fargene til MOT som har en spesiell plass i hjertet til nordmenn (spesielt trøndere).

Jeg kan forstå begge sider i denne debatten. Follo og vennene på Facebook, og NFF som ikke ønsker å gå utenom regelverket. Men – det som er interessant her er jo hvordan NFF har klar tå skape en differanse mellom forventninger og realitet. Og det er her jeg mener vi nærmer oss kimen i et svært interessant omdømmespørsmål:

 Hvorfor kan ikke NFF etablere nettopp dette med regler som en del av sitt omdømme. At de faktisk er satt av klubber og grasrot til å passe på normene innen fotballen? At de passer på. Og at det faktisk er en positiv ting. Da vil jo ikke folk bli så sure når dem faktisk gjør jobben sin. NFF skal være konsekvente. De skal sørge for rettferdig behandling. Dette bør stå skrevet i stein utenfor Ullevål stadion.

Jeg regner med at noen sikkert synes jeg er litt teit fordi jeg ikke ensidig støtter folkekravet om at Follo skal få spille i rosa drakter. Det får være. Kanskje burde NFF gjort unntak denne ene gangen. Men jeg tror ikke kommentatoriet i TV2, som helt sikkert har diskutert denne saken med høy sigarføring en eller annen gang, setter seg inn i NFF sin situasjon. Og hvem burde hjulpet Wathne & Co med det? Jo, omdømmefolket i NFF. De som kun kommer med pressemeldinger/ferdigskrevne uttalelser hvor Graff snakker. Det er ikke slik NFF bygger et solid omdømme.